Stem cell Therapy เป็นการรักษาโดยเซลล์บำบัด หรือการใช้เซลล์ต้นกำเนิด โดยจะมีการเก็บเซลล์รากผมคล้ายๆกับการทำ FUE แต่ไม่ต้องเก็บจำนวนมาก ขึ้นกับพื้นที่ หลังจากแยกให้เหลือรากผมแล้ว นำเข้าเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเพื่อปั่นให้ได้เป็นสารน้ำ ซึ่งภายในจะบรรจุ Growth factor ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเซลล์รากผม เนื่องจากเป็นสาร Growth factor ภายในเซลล์ต้นกำเนิดของรากผมเอง นำไปฉีดที่หนังศีรษะบริเวณที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการงอกของเส้นผม วิธีนี้มีข้อเสียคือผู้รับการรักษาจะมีแผลขนาดเล็กๆในบริเวณที่เก็บเซลล์รากผมนั่นเอง


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาด้วย Hair Follicular Stem cell Therapy

 • •  ดื่มน้ำให้มากๆ หากเลือกได้ควรเป็นน้ำแร่
 • •  พักผ่อนให้เพียงพอ
 • •  งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • •  หากมีการรับประทานยาละลายลิ่มเลือด อาจต้องพิจารณาหยุดยาก่อนมารับการรักษา 5-7 วัน ซึ่งต้องปรึกษากับแพทย์ที่ท่านรักษาว่าสามารถหยุดยาได้หรือไม่ เนื่องจากการรักษาจะทำให้เกิดแผลในบริเวณที่เก็บเซลล์ต้นกำเนิดรากผม (Stem cells) อาจทำให้มีภาวะเลือดหยุดยาก

 

ขั้นตอนการทำ Hair Follicular Stem cell Therapy

 • •  แพทย์ทำการคัดเลือกบริเวณที่เส้นผมแข็งแรง ซึ่งเป็นบริเวณเส้นผมด้านหลังศีรษะ
 • •  ทำความสะอาดหนังศีรษะ บริเวณที่จะเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
 • •  ทำการเก็บรากผมโดยเครื่องมือเก็บ Punch Biopsy ซึ่งจำนวนการเก็บขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์กับบริเวณที่จะทำการฉีด
 • •  ทำความสะอาดแผล ห้ามเลือด เย็บปิดแผล 1 เข็ม
 • •  นำรากผมเครื่องเตรียมเซลล์ต้นกำเนิด เครื่องจะคัดแยก Stem cells และเตรียมให้พร้อมสำหรับฉีด
 • •  ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการฉีด
 • •  ฉีดเซลล์ต้นกำเนิดที่ผ่านการเตรียมแล้วไปยังบริเวณที่ต้องการ ลักษณะเหมือนการฉีดยาใต้ผิวหนังจึงไม่เกิดแผลที่บริเวณที่ฉีด

การดูแลหลังทำ Hair Follicular Stem cell Therapy

 • •  ไม่ขยี้ นวด หรือเกา ศีรษะแบบรุนแรง รวมไปถึงการเช็ดผมควรทำอย่างเบาๆ
 • •  หลีกเลี่ยงการโดนน้ำที่ศีรษะโดยเฉพาะบริเวณแผลที่เย็บจนกว่าจะตัดไหม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • •  ทำแผลและรักษาความสะอาดของแผลอยู่เสมอ โดยน้ำยาทำความสะอาด หรือทายาฆ่าเชื้อ
 • •  มาตัดไหมและติดตามตามนัด

 

 

อัตราค่าบริการ  55,000 บาท/ครั้ง

Call Center : 091-989-5353

Hair Solution Clinic